Google-Translate-Bulgarian to Albanian Google-Translate-Bulgarian to Greek Google-Translate-Bulgarian to Macedonian Google-Translate-Bulgarian to Serbian Google-Translate-Bulgarian to Hungarian Google-Translate-Bulgarian to Romanian Google-Translate-Bulgarian to Turkish Google Translate
руский    english

01. начало
02. за нас
03. лекувани болести
04. контакт
05. видео секция


  Лекувани болести


Международният медицински център "Биокорекция" провежда лечение на широк кръг от нервни и някои признати за нелечими психически заболявания, като например:

- Синдром на Шошина-Василиев (сред болните от церебрален паралич)
- Церебрални параличи и енцефалопатии
- Хидроцефалия

Демиелизиращи заболявания:

- Синдрома на Василиев
- Множествена склероза
- Полирадикулоневрит
- Амиотрофична латерална склероза (ЛАС) (заболяване на моторните нерви)
- Склерозиращ паненцефалит
- Церебрална атрофия
- Болест на Алцхаймер
- Постинсултни парези
- Травматологични поражения на нервната система (черепно-мозъчни и черепно-гръбначни травми, травми на гръбначния стълб, включително и счупване на шийните прешлени)
- Периферно поражение на лицевия нерв
- Нервно-подмишнични заболявания

Дегенерации на ствола на главния мозък, пирамидални и подкорови дегенерации:

- Миопатия на Дюшин
- Миодистрофия на Еуб
- Миодистрофия на Ерб-Рот
- Болест на Вердниг-Хофман (спинална амиотрофия)
- Прогресивна мускулна дистрофия на Бекер-Капер
- Неврална амиотрофия на Шарко-Мари
- Прогресивна дистална миопатия
- Миопатия на Ландузи-Дежерин
- Атрофична миотония на Батен-Куршман
- Спастичен спинален паралич на Щрщпел
- Деформираща подмишечна торсионна дистония
- Хепатоцеребрална дистрофия
- Наследствена атаксия - Синдром на Фридрих
- Епилепсия

Постинфекциозни усложнения:

- миелити
- енцефалити
- менингити
- арахноидити
- усложнения след терапия с антибиотици:
- хорея на Хънингтън
-синдром на Рет

Психични заболявания:

- идиотия, олигофрения
- аутизъм
- дислексия
- тиреотоксикозиПрочетете за:
Професор Виталий Николаевич Василиев
Адренограма на Василев

©Copyright 2009 Medikor International All Rights Reserved
AID Design Group
©Site Design 2001- 2009