Google-Translate-Bulgarian to Albanian Google-Translate-Bulgarian to Greek Google-Translate-Bulgarian to Macedonian Google-Translate-Bulgarian to Serbian Google-Translate-Bulgarian to Hungarian Google-Translate-Bulgarian to Romanian Google-Translate-Bulgarian to Turkish Google Translate
руский    english

01. начало
02. за нас
03. лекувани болести
04. контакт
05. видео секция


Професор Виталий Николаевич Василиев

Виталий Николаевич Василиев е доктор на биологическите науки по специалността „Космическа и авиационна медицина", професор и водещ руски невроендокринолог, автор на над 300 научни труда, включително статии, монографии, книги, учебници, методически пособия, патенти и др., както и научно-популярни произведения.
Той работи от 1968 г. в областта на обективизацията и прогнозирането на въздействието на стреса; в областта на спортната и авиационна медицина; на болестите на цивилизацията (хипертония, язва и пр.); неврозите и други нервни и психически заболявания.

Тази негова работа довежда до създаването на един универсален и извънредно чувствителен метод, наречен "адренограма", с помощта на която през 1974 г. той успява да отграничи сред болните от церебрален детски паралич нов синдром-триада (ново заболяване, което се лекува 100% по неговия метод), което получава официалното название „Синдром на Шошина-Василиев" и се утвърждава като класификация от Държавния комитет по изобретенията и откритията на СССР през 1985 г. и от Министерството на здравеопазването на СССР през 1987 г.

През 1987 г. сред пациентите с демиелинизиращи заболявания също е било установено наличие на синдрома-триада на Василиев, подлежащ също на 100% лечение. Тези синдроми са подробно описани в международната медицинска литература, както и в стотици издания в Русия, САЩ, Италия и други страни, както и в телевизионни предавания по цял свят.

На основата на адренограмата е разработен уникален в световната медицина метод за диагностика и лечение на редица неврологични и психически заболявания, считани до този момент за нелечими, като методът получава названието "Биокорекция на Василиев". Със Заповед №2230р от 21 декември 1989 г. на Министерския съвет на СССР в Москва е създаден Всесъюзен център за медицинска помощ за болните от паралич, към Министерството на здравеопазването на СССР, с директор професор Василиев. Разпадането на СССР, обаче, слага край на започнатото и професор Василиев заминава в чужбина, където работи в продължение на много години в медицински и рехабилитационни центрове в различни страни: Испания, Италия, България, Украйна и др., където за основа на широк кръг от паралитични заболявания е взет неговият метод за биокорекция.

Професор Василиев е лауреат на множество престижни европейски отличия и награди, и е отличен с много почетни звания.
В Русия и Украйна се създава Асоциация на пациентите на професор Василиев.

Неговата работа получава горещата поддръжка на Майка Тереза от Калкута, с която той се запознава през 1988 г. и която през 1997, малко преди смъртта си, му пише писмо-благословление:

Скъпи Василиев,

Днес, чрез страданието си в служба на Исус, ви вършите добро за болните. Бъдете уверен в моите молитви и молитвите на сестрите ми. В тези трудни времена нека нашата Света Дева Мария бди над вас и ви помогне да се доближите до Исус. Бог да ви пази!


Майка Тереза©Copyright 2009 Medikor International All Rights Reserved
AID Design Group
©Site Design 2001- 2009