Google-Translate-Bulgarian to Albanian Google-Translate-Bulgarian to Greek Google-Translate-Bulgarian to Macedonian Google-Translate-Bulgarian to Serbian Google-Translate-Bulgarian to Hungarian Google-Translate-Bulgarian to Romanian Google-Translate-Bulgarian to Turkish Google Translate
руский    english

01. начало
02. за нас
03. лекувани болести
04. контакт
05. видео секция


  За нас


Медицински център „Биокорекция"


Авторският метод за биокорекция на Василиев, който се прилага в Международния медицински център „Биокорекция" за лечение на нелечимо болни пациенти с неврологична и психична патология, се основава на сложни неврохормонални анализи, основаващи се на построяването на „адренограма на Василиев", както и на анализа на специални „диагностически и прогностични проби на Василиев".

Методът дава ясно изразен клиничен ефект, често непрекъснато до пълното излекуване на пациента или докато достигне способност за социализация в 40-75% от случаите, в зависимост от заболяването и неговия стадий на развитие.

Досега на Биокорекцията на Василиев са се подложили около 3 000 пациенти на възраст от няколко месеца до 60 години в 40 страни по света. Срокът на наблюдение продължава вече над 35 години.
Противно на очакванията методът е физиологичен и по ефективност няма аналог в световната медицинска практика. Характерно за него е практическото отсъствие на фармакологично лечение.

На Биокорекцията на Василиев се поддават успешно 32 заболявания, включително генетически, постинфекциозни, травматологични и др. видове парализи и парези.
Методът е широко дискутиран в световната медицинска литература, като е описан на руски, украински, английски, италиански и други езици.

В хода на биокорекцията, лишените от двигателна активност пациенти на Василиев, си я възвръщат или я придобиват за първи път, и което е особено важно, това се съпътства от развитие на интелекта.

Наши бивши пациенти днес са инженери, учители, художници, поети и т.н.; имат семейства и нормални деца.
При синдрома на Шошина-Василиев (най-често в средите на деца болни от детски паралич) лечението преминава понякога в течение на само няколко дни, а при синдрома на Василиев (най-често при пациенти, страдащи от множествена склероза, полирадикулитоневрит и др.) в рамките на 1-2 месеца - до пълно оздравяване. При други заболяване лечението може да продължи 1 година, а и повече.

Биокорекцията на Василиев може да се осъществява както в болнични, така и в амбулаторни условия.
Лечението е комфортно, тъй като за основа се взема нехормонално изследване на урина, а препаратът на Василев № 1 се назначава в микродози и се състои от аминокиселини, които влизат в състава на нашия организъм. Дозата на препарата се определя индивидуално от Адренограмата на Василиев на принципа „ключ към съкровището".

Методът „Биокорекция на Василиев" е амалгама от невроендокринология, неврология и психиатрия.
Методът е революционен и изисква ревизия на знанията ни в различните области на медицината.


Прочетете за:
Професор Виталий Николаевич Василиев
Адренограма на Василев

©Copyright 2009 Medikor International All Rights Reserved
AID Design Group
©Site Design 2001- 2009